Kandidatenverkenner

Kandidaatverkenner voor medewerkers met een arbeidsbeperking (Banenafspraak)

Wat is een afspraakbaan?
Dit zijn banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking die prima kunnen werken. Door hun arbeidsbeperking zijn zij niet in staat om zelfstandig 100% van het minimumloon te verdienen. Het gaat om mensen die onder de Participatiewet vallen, een Wsw-indicatie of een Wajong uitkering hebben.
Er zijn verschillende manieren om in uw organisatie mogelijkheden te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Overweegt u een baan te creëren voor iemand met een arbeidshandicap? Dan kunt u in de Kandidatenverkenner profielen bekijken van mensen die tot de doelgroep behoren. U kunt kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, interesses, mogelijkheden, opleidingsniveau, beschikbaarheid, reisafstand, etc.

Na het selecteren kunt u vervolgens informatie aanvragen, bijvoorbeeld voor kennismaking.Een medewerker van het werkgeversservicepunt neemt z.s.m. contact met u op om het vervolg te bespreken.

Hier treft u een informatiesheet over hoe u in kunt loggen in de kandidatenverkenner.

 

Cookie settings