Werkplekaanpassing

Werkplekaanpassing

Als het nodig is om een werkplek aan te passen voor uw medewerker, dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Dat geldt ook voor een vervoersvoorziening om op het werk te kunnen komen. Voorwaarde is dat het gaat om een proefplaatsing of een arbeidscontract van minstens 6 maanden.