Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie

Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u loonkostensubsidie krijgen. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de daadwerkelijke productiviteit van een medewerker (de loonwaarde) en het minimumloon. De loonwaarde wordt samen met u vastgesteld. In de periode waarin de loonwaarde voor het eerst wordt vastgesteld, komt iemand op proef bij u werken. U hoeft dan geen loon te betalen. U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.