Drenthe Klikt

Matching-app “Drenthe Klikt”

Arbeidsmarktregio Drenthe heeft de matching-app Drenthe-Klik ontwikkeld om te zorgen dat werkzoekenden eenvoudiger en sneller een baan kunnen vinden. Belangrijk voordeel dat de gebruiker de meer regie heeft in het vinden van een leuke baan. Deze app wordt in eerste instantie ingezet vanuit de gemeenten in de Arbeidsmarktregio Drenthe.

App zoekt de match
Werkzoekenden kunnen in de app hun eigen profiel aanmaken door competenties, vaardigheden en interesses in te vullen. De app zoekt vervolgens een match met de vacatures die beschikbaar zijn. De werkzoekende heeft ook inzage in de overige vacatures. Met één klik kan een werkzoekende aangeven interesse te hebben in een vacature. De klantmanager krijgt dan een mail, waarna een kandidaat op de vacature voorgesteld kan worden.

Kandidaten in de regio
Werkgevers krijgen met de app snel inzicht in de beschikbare werkzoekenden in de regio. En als een werkgever bijvoorbeeld een koksopleiding vraagt, maar niemand blijkt daarover te beschikken, kan de klantmanager voorstellen een gezamenlijk opleidingstraject aan te bieden. De werkgevers kunnen dan de vacature op maat maken en hiermee de kans op een match vergroten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WSP Drenthe, telefoonnummer 0800-0151

Cookie settings